KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Veri sorumlusu olan Şirketimize (“Baymer Turizm ve Yatırım A.Ş.”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Şahsen Şirket merkezimize başvurmanız,
  • Noter vasıtasıyla iletmeniz
  • Başvuru formunu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndermeniz,
  • Başvuru formunu mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak komitekvkk@carousel.com.truzantılı e-mail adresine elektronik posta ile göndermeniz yöntemleri ile iletilebilecektir.

Aşağıda yer verilen tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına detaylı bilgilere yer verilmiştir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] Fişekhane Cd. No:5 Bakırköy/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Fişekhane Cd. No:5 Bakırköy/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] baymerturizmyatirim@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle] komitekvkk@carousel.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

İletmiş olduğunuz başvuru talepleri, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvuru sonuçlarınız ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletişime geçilecektir.

Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı bulunmaktadır. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİ :

 Başvuru Sahibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı İse; 

Ad – Soyad  
T.C. Kimlik No  
E-posta  
Telefon No  
Adres  

 

Başvuru Sahibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Değil İse; 

Ad – Soyad  
Uyruk  
Pasaport No  
“Varsa” Kimlik No  
E-posta  
Telefon No  
Adres  

 

  1. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ : (Müşteri, , çalışan adayı, çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

☐ Müşteri    ☐ Ziyaretçi    ☐ Kiracı      ☐ Çalışan      ☐ Çalışan Adayı     ☐ Diğer (Açıklayınız) ………………………..

 

  1. TALEP KONUSU (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz ve varsa başvurunuza ilişkin dayanak belgeleri ekleyiniz.)

 

  1. GERİ BİLDİRİM YÖNTEMİ (Başvuru sonucunuzun tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.)

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

Başvuru Sahibi’nin

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmzası*                                  :

* Mobil veya Elektronik imza kullanılması halinde boş bırakılacaktır.

E BÜLTEN

Bültenimize abone olarak kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

HARİTA
SOSYAL MEDYA
[trx_widget_instagram demo="" columns="3" columns_gap="14" follow=""]
Yukarı